Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2012

biarda
Zawsze wydaje się, że w innym miejscu będzie lepiej.
— Mały Książe
Reposted fromaheavyheart aheavyheart viamezzanine mezzanine
biarda
Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.
— Mark Twain
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
biarda
Uśmiech jest najprawdziwszym, kiedy jednocześnie uśmiechają się oczy.
— Jan Twardowski
Reposted fromfragola fragola viamydaytoday mydaytoday
biarda
4448 8c23
Reposted fromohshit ohshit viamydaytoday mydaytoday
biarda
Samotność mnie pustoszy, towarzystwo mnie męczy.
— Fernando Pessoa, Księga Niepokoju
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viacytaty cytaty

April 04 2012

biarda
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności, przypływa znikąd w środku dnia. (..)
W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

March 30 2012

biarda
Blednie mi ten Paryż bez Ciebie i nie może jakoś pochłonąć, bo ma tę straszliwą wadę, że nie przyjechałaś tu ze mną.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromearth-art-eh earth-art-eh viacytaty cytaty
biarda
Nawet własny ból nie jest tak ciężki jak ból z kimś współodczuwany, ból za kogoś, dla kogoś, zwielokrotniony przez wyobraźnię.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromepidemic epidemic viacytaty cytaty
biarda
„Doszła do wniosku". Kobiety zazwyczaj najpierw nie wiedzą, czego chcą, i żyją jak leci, a później znienacka "dochodzą do wniosku" i wprawdzie nadal nie wiedzą, czego chcą, ale za to wiedzą, że to ma być "coś innego”
— Jarosław Grzędowicz
Reposted fromczochrak czochrak viamezzanine mezzanine
biarda
Prędzej czy później każdy z nas musi dorosnąć i być odpowiedzialny. Rezygnujemy z tego, czego pragniemy, i robimy to, co powinniśmy. Nie łatwo całe życie być odpowiedzialnym. W miarę upływu lat, ciężar staje się nie do udźwignięcia. Ale staramy się jak możemy, nie tylko dla siebie, przede wszystkim dla tych, których kochamy. Prędzej czy później wszyscy będziemy dorośli i odpowiedzialni. Nikt nie wie tego lepiej od młodych.
— Mary Alice Young
Reposted fromfuckingsleepyhead fuckingsleepyhead viacytaty cytaty
biarda
Reposted fromsushi0x01 sushi0x01 viamezzanine mezzanine

March 28 2012

biarda

Samotni mężczyźni szukają towarzystwa. Samotne kobiety siedzą w domu i czekają. Nigdy się nie spotkają.

Reposted frommarysia marysia viacytaty cytaty

March 21 2012

biarda
Smaku Twego nie znam
Choć tak często Cię mam na końcu języka
biarda

Nie chciało mi się już spać i patrzyłem na gwiazdy. Byłem trochę głodny, ale więcej myślałem. Zawsze dużo myślę, ale wtedy bardzo dużo. Ale najwięcej tęskniłem. Myślę, że za Tobą, bo Ty może nic nie wiesz albo wiesz trochę. Tęskniłem nieprzebranie, nieprzebranie i myślę, że ktoś tam daleko, pod tym samym niebem musiał też za mną tęsknić, a jeśli spał, to musiał się zbudzić, bo to niemożliwe, żebym nikogo nie trafił w serce w tamtym środku nocy, sercu nocy.
— Edward Stachura
Reposted fromnibeenth nibeenth vialorem-ipsum lorem-ipsum
biarda

March 15 2012

biarda
Herbatę się pija, by zapomnieć o hałasie świata.
— T'ien Yiheng
Reposted fromVirginFine24 VirginFine24 viasandri sandri
biarda
4814 6931
Reposted frombluecat bluecat viasandri sandri
biarda
Złamane serce znaczy, że próbowałeś.
— eat pray love
Reposted frommagnoliaaa magnoliaaa viasandri sandri
biarda
4804 1134 500
Reposted frombluecat bluecat viasandri sandri
biarda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl